Få rätt tabletter med tablettslagning

Om du ska tillverka tabletter till hälsokostindustrin måste du tänka på tablettslagning. Tabletterna får inte utsättas för luftfuktighet som gör att man inte kan pressa som önskat och så måste man vara mycket försiktig med hantering av innehåll.

Genom hela tillverkningsprocessen och tablettpressning så måste tabletterna skyddas från alla möjliga typer av hot. TablettslagningEN måste ha rätt kvalitet.

magnesiumstearat

Med rätt hölje kan tabletten skyddas mot fukt. Drageringen kan påverka smaken. Tabletternas paketering är viktig för att skydda dem.

Mikrokristallinisk cellulosa används för att ge tabletterna dess klibbiga struktur. För att få rätt dosering för man oftast testa sig fram.

Om man vill ha ett släppmedel som skyddar bra kan man använda magnesiumstearat 0,5-1 %. Du kan köpa alla ingredienser hos allt-fraktfritt.se.

Så lagrar du tabletter efter tablettslagning

Det finns flera sätt att säkra tabletter på. Det finns steg du kan vidta. Det finns en hel del fakta att få. Det gör att tablettpressningEN blir så säker som möjligt.

Innehållet styr hållbarheten

Något som man kanske inte alltid tänker på är att tabletterna innehåll också påverkar hur de kommer att klara av lagring. Du ska använda ingredienser som tränger ute fukt. Då blir hållbarheten längre.

Om man vill så kan man använda höljen också. magnesiumstearat
Hur ser du på medicinska produkter som manglats? Den kan ju ha krossats totalt i förpackningen och då är frågan hur du ska inta den på ett säkert sätt.

Innan tablettslagning kan börja måste du tänka på allt det. Ingredienserna som används för att behålla form och skydda tabletten mot fuktighet får ju heller inte vara ett problem med övriga ingredienser. Det är viktigt att tabletten är säker och effektiv.

Vatten och tabletter som används till medicin

Vatten kan förekomma i läkemedel på olika vis. Vatten kan reagera med andra material. Men andra former reagerar inte.

Majsstärkelse är ett exempel som man kan utgå ifrån. Majsstärkelse innehåller ofta över 10 % fukt. Trots det reagerar dicalcium phosfat och mikrokristallinsk cellulosa mer.

Tablettens hölje måste ha rätt utformning och ingredienser

Det blir som en barriär mot fukt. Det gör också att fukten inte försvinner. En torr tablett är mycket svårare att handskas med.

När man pysslar med tablettpressning måste blandningen vara enkel. Man får prova. Det finns också tillsatser till kapslar.