sajten om kolloidalt siver hälsar dig välkommen. Vårt övergripande mål är att förmedla rätt info om kolloidalt silver.

Attack på denna sajt har skett utan vår kännedom under troligen tämligen lång tid. Som ersättning för originalinnehållet har icke rätt info fyllt sidorna.

Felaktigt och oriktigt innehåll har varit placerat på vår webbsida. Igenom att placera dessa texter på vår webbsida har det sett ut som att vi publicerat det.

Så är det icke alls. Några bevis på vem som ligger bakom alternativt varför har vi i dagsläget icke. Intrånget har vållat oss så stor skada att vi inte kommer att förlägga någon mer fakta om kolloidalt silver här.

Detta har varit utanför vår kontroll samt vi beklagar det inträffade.