Postnords agerande resulterar i nackdelar för småföretag och glesbygd

Sverige har en stark tradition där postservice anses vara en grundläggande tjänst som alla ska ha tillgång till, var de än bor i riket.

Därför är det med stor besvikelse vi noterar att Postnord, som har monopol på spårbara småförsändelser genom varubrev, har beslutat på ett sätt som negativt påverkar småföretag och kunder i mindre stadsområden.

Varubrevskatastrofen hos Postnord.

Det har nyligen fattats ett beslut av Postnord att inskränka inlämningen av varubrev till postkontor som endast finns i städer.

ta
Fotot representerar en en annons.Tryck på bilden för att lägga en order.

Detta innebär att företag som säljer lätta och små varor nu tvingas använda sig av dyrare paketfrakt för att kunna erbjuda spårbarhet till sina kunder.

Ett sådant beslut höjer inte bara utgifterna för företagen, utan påverkar även kostnaderna för konsumenten.

Det handlar inte bara om att kostnaderna ökar.

Detta berör den grundläggande principen att likvärdig tillgång till postservice ska vara tillgänglig för varje person.

Landsbygdsområden, som redan brottas med olika servicebrister, blir återigen förbigångna.

För småföretag som är beroende av att kunna skicka varor på ett kostnadseffektivt och spårbart sätt är detta en stor smäll.

De har nu valet att antingen ta de högre kostnaderna på sig eller att övervältra dem på konsumenterna.

Båda dessa vägar är ohållbara i längden och riskerar att försvaga konkurrenskraften hos svenska företag.

Detta är även en fråga om likabehandling.

Postnord, som är i statens ägo, bör därmed verka i enlighet med folkets intressen.

Det är emot denna princip att försvåra för en stor del av invånarna att nyttja grundläggande posttjänster.

Alla delar av Sverige förtjänar att ha likvärdiga förutsättningar för handel och kommunikation.

Det är uppseendeväckande att Postnord redan innehar ett utlämningsnät för paket som skulle kunna distribuera varubrev, om de erhöll riktlinjer.