Vad ska man tänka på när man ska tillverka tabletter i samma tablettmaskin?

Det är självklart så att man kan använda samma maskin till flera projekt i vissa avseenden. Tabletter kräver dock en annan tillverkningsmetod.

Det kan ju vara så att tabletterna blandas ihop. Om du ska använda en tablettmaskin måste du hålla styr på ingredienserna.

Tänk på detta när du ska tillverka tabletter

Innan processen med att tillverka tabletter kan börja måste du se över din arbetsstation. Om du ska göra någonting större kan du behöva organisera arbetet.

Här kan man passa på att se över om det finns material som fattas. Innan du börjar måste du se till att tablettmaskinEN som du använder är fri från rester. Alla ytor ska vara rena.

Hantera endast ett material i taget. Att jobba metodiskt minskar riskerna. Tänk på att producera rätt antal volymer från början. Då minskar risken för att tabletterna blandas ihop.

Det är viktigt att tvätta alla maskiner. Håll dig till riktlinjerna för GMP, god tillverkningssed. Det eliminerar misstag. Du kan journalföra det också.

Dessa kläder behöver du under produktionen

Det är viktigt att alla verktyg är rena innan tillverkningen av tabletter kan börja. Människor som är med i tillverkningsprocessen är också verktyg. Om jobbet ska bli säkert utfört måste du våra korrekt klädd.

Linne är ett material som är lätt att hålla rent. Att jobba vid tablettmaskin kräver en korrekt klädsel. Arbetskläderna bör vara sådana att de täcker hela kroppen. Om du tvättar händerna ofta är det bra. Då minskar du uppkomsten av bakterier i medicinen.

Efteråt kan man tvätta kläderna. Vid nästa produktion kan man byta kläder. Du kanske inte alltid kan tvätta. Det finns tvättmedel som kan vara farliga att använda och som kan bli kvar på kläderna.

Rena kläder och skyddsutrustning är viktigt. Det är viktigt med bra handskar. De skyddar både den som tillverkar tabletterna och själva tabletten.

Det kan också vara viktigt att se över skor. piller
Men det är inte bara för tablettmaskinENS skull. Det finns skor som är enklare att hålla rena och som inte exponerar tår och resten av foten.

Droger kan vara känsliga

magnesiumstearat

Vissa preparat är extra känsliga vid själva överföringen. Det kan vara så när man använder levande mikroorganismer. Dessa måste hanteras med skyddande utrustning.