Blåstången trivs I Östersjön, Stilla havet, Nordsjön och Atlanten eftersom vattnet där är kallt. Det är en sort av alger som är brun i färgen och kan åstadkomma en längd på 100 cm.

Den har länge ansetts vara en fruktbärande näringskälla i stora delar av Asien men på senare tid har även övriga delar av världen fått upp ögonen för algen. Den kan serveras i flera olika former men vanligast är råa, inlagda samt kokta. Som kosttillskott kan blåstång intas som kapsel, mjuk gel alternativt som en sorts te. Algen kan köpas i de allra flesta hälsokostbutiker i antingen kapslar eller i tablettform.

Blåstången äger mängder av olika hälsofrämjande egenskaper, och den kan antingen intas oralt eller via utvärtes åtgärd. Den har både antiinflammatorisk och antireumatiska egenskaper som kan komma till nytta för att lindra reumatism och reumatoid. Har man struma som är en svullnad av sköldkörteln p.g.a. jodbrist så kan blåstång lindra eftersom det är en okonstlad jodkälla.

Jod styr även tillväxt och utveckling hos både spädbarn och äldre barn. För en naturlig och långsiktigt god hälsa bör man undersöka fördelarna med blåstång som kosttillskott.

Blåstång i pulverform är särskilt bra när det handlar om att vårda huden. Det är mycket effektivt eftersom mineralerna ger näring och rengör huden från gifter som orsakar torrhet, rynkor och överflödig vätskeretention. Blåstång i pulverform läggs med fördel till i badvattnet, ansiktsskrubb, wraps, tvålar och salter för att avgifta huden.

En del använder även blåstång för att behandla sina celluliter eller sin fetma. Algen är nämligen välbekant för sina egenskaper att förhöja ämnesomsättningen. Den kan också användas föra minska inflammation och smärta i leder som orsakas av exempelvis artrit.

I blåstång finns en slags fiber som kallas alginsyra som är ett ämne som underlättar matsmältning. Följaktligen är blåstång effektivt för att lindra förstoppningar eller diarré. I samband med halsbränna är algen också mycket effektivt. Brunalgernas fibrer binder gifter och tungmetaller och hjälper kroppen med avgiftning.

Men hjälp av brunalger kan man gå ned mycket i vikt. Forskning visar att brunalgernas fibrer stärker mättnadskänslan så att man äter mindre och samtidigt förlorar i vikt . Det är redan känt att fiberrik mat fungerar riktigt bra för att undanröja onödigt magfett. Alginaterna, som finns i algerna, är speciellt bra.

Ett ämne som kan hjälpa till att dämpa kolesterol och glukosnivåer är fucoidan som blåstång består av. Fuciodan består i sin tur av en mängd olika antitumör och antiangiogena fördelar. Fucoidan minskar produktionen av AP-I vilket reducerar för cancertumörtillväxt och utveckling.

Hjärthälsan gynnas av blåstång tack vare att fucoidan ser till att kolesterolnivåerna minskar. På så sätt kan högdensitetslipoproteiner alternativt HDL för en optimal kärl och hjärthälsa, funktion och välbefinnande, hållas på goda nivåer.

Det finns olika typer av alger som är fulla av mineraler, vitaminer och antioxidanter. Till skillnad från landväxterna tar algerna upp näring ur havet omedelbart via cellväggen. Näringsämnena bidrar till unika renande och stärkande effekter på kroppen. Dessutom skyddar de naturliga antibiotiska ämnena mot bakterieinfektioner. De livsnödvändiga omega-3-fetterna och nyttigt protein med essentiella aminosyror finns i algerna. Vissa består av upp till 65 procent protein.

Algernas antioxidanter och klorofyll är renande, läkande och stärkande för både blodet och immunförsvaret. Har man en inte bra fungerande lever så kan alger gynna sköldkörtelns aktivitet och även vara renande för lymfan. Det beror på algernas höga innehåll av jod. Somliga alger har naturliga antibiotiska ämnen som skyddar mot bakterieinfektioner.

Alger är inte skadligt som en del har påstått – tvärtom visar forskning hur hälsosamma de är. En del algtyper kan dock vara kraftigt utrensande så därför bör man enbart äta det periodvis. Människor med låg energi bör inte äta algtyper som är utrensande såtillvida varm mat först intagits, vilket höjer energinivån.

Värt att poängtera är dock att blåstång kan lämna oönskade effekter i kombination med somliga receptbelagda mediciner. Innan man använder kosttillskott med blåstång så bör man rådfråga sin läkare för att inte riskera sidoeffekter.

Må bra med alger

Upptäck algernas hälsofrämjande egenskaper. De kan antingen intas oralt alternativt via utvärtes behandling. En vanlig typ av alger som används av personer är blåstången som trivs i det kalla vattnet som finns i Stilla havet, norra Atlanten, Östersjön och Nordsjön. Blåstången är brun i färgen och kan uppnå en längd på 100 cm.

På senare tid har människor världen över fått lärdom om algens goda effekter. Förutom att algen kan köpas i de allra flesta hälsokostbutiker i antingen kapslar alternativt i tablettform, så kan den i sin ursprungsform serveras råa, inlagda samt kokta. Det finns dessutom varianter av alger som mjuk gel eller som en sorts te.

Blåstången har både antiinflammatorisk samt antireumatiska egenskaper som kan dämpa reumatism och reumatoid. Personer med struma som är en typ av svullnad av sköldkörteln som uppstår p.g.a. jodbrist kan lindras med hjälp av blåstång eftersom det är en okonstlad jodkälla. Jod styr tillväxten och utveckling hos barn upp till en viss ålder varför blåstång är är ypperligt.

Blåstång passar även bra för hudvård. En väldigt verkningsfull pulverform av mineraler ger näring och rengör huden från gifter som kan orsaka torrhet, rynkor och överflödig vätskeretention. Blåstången placeras med fördel i badvattnet, till ansiktsskrubben, wraps, i tvålar samt salter.

De som upplever besvär med celluliter eller fetma bör prova att behandla med blåstång. Algen ökar faktiskt ämnesomsättningen. Blåstången är därutöver effektiv för att reducera inflammation och smärta i leder som till exempel kan orsakas av artrit.

Det finns en sort av fibrer som kallas alginsyra i blåstången, vilket är ett ämne som underlättar matsmältningen. Det är ett ämne som hjälper till att effektivt för lindra förstoppningar eller diarré. Blåstång bör dessutom intas i samband med halsbränna. Brunalgernas fibrer tar hand om gifter och tungmetaller och hjälper kroppen att renas.

När matsmältningen underlättas är det självklart lättare att gå ner i vikt. I enlighet med forskning så stärker brunalgernas fibrer känslan av mättnad vilket innebär att man äter mindre och samtidigt förlorar i vikt. Alginaterna, som finns i algerna, är speciellt bra för att ta bort onödigt fett.

Fucoidan är ett annat ämne som finns i blåstång som bidrar till sänkta värden av kolesterol och glukos. Fuciodan ger en mängd olika antitumör och antiangiogena fördelar och minskar produktionen av AP-I vilket reducerar för cancertumörtillväxt och utveckling. Dessutom så gynnas hjärthälsan genomgående tack vare att fucoidan minskar kolesterolnivåerna. På så vis kan högdensitetslipoproteiner eller HDL för optimal kärl, funktion samt välbefinnande, hållas på goda nivåer.