Utmärkta hälsofrämjande effekter med hjälp av vattenlösliga kostfibrer

Det är inte alls ovanligt att människor strävar efter en gynnsam hälsa. För den saken skull är det massor faktorer som spelar in. Dels fysik träning samt motion, men självklart har också kosten en viktig funktion. Men det förekommer en del myter kring kosten. Stundtals råder det delade meningar om vad i kosten som ger bättre alternativt sämre hälsoeffekter.

Vattenlösliga flytande kostfibrer har bäst effekt

Det finns en skillnad mellan fibrer som inte en överdriven skara personer känner till. Fibrer förekommer i två skilda typer som skiljer sig på så sätt att de bidrar till varierande hälsoeffekter. De olösliga fibrerna är i själva verket överskattade samtidigt som de vattenlösliga kostfibrerna står för de främsta positiva hälsoeffekterna.

Fibrer är faktiskt en typ av kolhydrater, och kolhydrater som förekommer i vegetabiliska livsmedel såsom till exempel baljväxter, grönsaker, frukt samt diverse sädesslag. Det är inte allt för ofta som produkterna med en rejäl halt fibrer verkligen består av just vattenlösliga kostfibrer. Oftast innehåller produkter med hög fiberhalt istället olösliga fibrer som vetekli samt cellulosa som tyvärr inte har liknande goda hälsoeffekter som vattenlösliga fibrer bidrar till.

Ett vanligt missförstånd är att produkter som innehåller stora mängder fibrer därav skulle vara hälsosamma. Generellt kan man säga att fibrer är önskvärt för magsmältningen, och det gäller både olösliga kostfibrer samt vattenlösliga kostfibrer. Båda sorterna av kostfibrer funkar som utfyllnad och medför så att tarminnehållet får fin konsistens.

Båda sorterna av fibrer äger förmågan att de passerar tarmkanalen utan att kroppen tar upp varken näring eller energi från dem. Men fibrernas passering är ändå önskvärt med tanke på att matsmältningen då funkar på ett bra sätt. Tarmarna får jobba mer och hålls i trim på ett bra vis.

Har man problem med magen får man dock tänka sig för, och de olösliga fibrerna måste undvikas i högre utsträckning då magen kan uppleva dem som oerhört krävande. Mot bakgrund av det så behöver en fiberrik kost inte nödvändigvis vara bra. Såtillvida man inte tänker på att äta sådan kost som istället innehåller mycket vattenlösliga fibrer.

För att få i sig mycket vattenlösliga kostfibrer är det viktigt att inta mycket med grönsaker och frukt. Men somliga anser att det är smidigare att inta diverse kosttillskott som numera finns tillgängligt på marknaden. Det många dock inte vet är att det blir betydligt dyrare att inhandla kosttillskott än att få i sig vattenlösliga kostfibrer på naturligt vis. Att istället handla en påse psylliumfrön i vilken välsorterad livsmedelsbutik som helst funkar som ett utomordentligt substitut för kosttillskotten – och billigare dessutom.

Den främsta egenskapen hos de vattenlösliga fibrerna är att de är gelbildande. När vätska samt de vattenlösliga fibrerna kommer i förbindelse så får de vattenlösliga fibrerna effekten att de kapslar in de övriga ämnena i kroppen och förlänger matsmältning. Självklart har kroppen då bättre förutsättningar att ta upp näring samt energi. Dessutom innebär processen att blodsockret stiger i en lagom takt.

Vattenlösliga kostfibrer motverkar diabetes då insulinkänsligheten förbättras. Och blod- och kolesterolnivåerna sänks i blodet.

Vattenlösliga fibrer binder gallsalter som följer med fibrerna med hjälp av avföringen. För att levern ska ges möjlighet att skapa nya gallsalter måste den bryta ner kolesterol. En konsekvens av det blir att det negativa kolesterolet LDL reduceras. På sikt medför det att risken att råka ut för hjärt- och kärlsjukdomar och åderförkalkning minskar.

Övriga fördelar med vattenlösliga kostfibrer som många människor uppskattar är att de kan bidra till viktminskning samt vara GI-sänkande ifall intaget är tillräckligt stort.