Vattenlösliga kostfibrer – för en bättre hälsa

Fibrer är egentligen en typ av kolhydrater. Dessa kolhydrater förekommer i vegetabiliska livsmedel som exempelvis frukt, baljväxter, grönsaker samt diverse sädesslag. Fibrerna är uppdelade i lösliga – och vattenlösliga kostfibrer, men det är de vattenlösliga fibrerna som skänker bäst hälsoeffekter. Tyvärr innehåller produkter med höga fiberhalter allt för sällan vattenlösliga fibrer utan istället olösliga fibrer såsom cellulosa samt vetekli som inte har liknande hälsoeffekter.

Vattenlösliga flytande kostfibrer har bäst effekt

De olösliga fibrerna absorberar rejäla mängder vatten och därför är det extra viktigt att få i sig mycket vätska för att väga upp förlusten. Den egentliga främsta egenskapen med olösliga kostfibrer är att de funkar som utfyllnad och medför att det blir bra konsistens på tarminnehållet.

Men den som upplever besvär med magen ska helst inte inta för mycket av de olösliga fibrerna då magen kan uppleva dessa fibrer som mycket krävande. En kost som innehåller mycket fibrer behöver inte nödvändigtvis vara önskvärt. Dessutom delar även vattenlösliga kostfibrer egenskapen att fungera som utfyllnad. Ett rejält intag av vattenlösliga kostfibrer kan dock påverka tarminnehållets konsitens.

Vad som är vanligtvis gällande för fibrer är att de passerar mag- och tarmkanalen utan att tas upp av kroppen. De är följaktligen varken näringsgivande eller energigivande. För att vår matsmältning ska fungera på ett bra sätt är fibrerna dock viktiga. Tarmarna hålls i trim på ett bra vis då fibrerna får dem att arbeta mer.

Vattenlösliga kostfibrer har en lång rad egenskaper som har inverkan på hälsan positivt. De kan förslöa processen beträffande kroppens upptag av blodsocker. Det medför att den glykemiska belastningen inte blir lika rejäl och att en jämnare nivå av blodsockret uppstår. Vattenlösliga kostfibrer hjälper att motverka sockersjuka då insulinkänsligheten blir bättre. Därutöver sänks blod- och kolesterolnivåerna i blodet.

Det som främst kännetecknar vattenlösliga fibrer är att de är gelbildande. Det innebär att en form av gel bildas då de kommer i kontakt med vatten som finns i magen. Det innebär att fibrerna ser till att övriga ämnen i magen kapslas in – något som ger en längre matsmältning. Det är positivt bland annat på så vis att det sker en långsammare tömning av magsäcken och att blodsockret förhöjs i balanserad takt.

Andra fördelar med vattenlösliga kostfibrer är att ett tillräckligt intag kan bidra till viktminskning och vara GI-sänkande.

Vattenlösliga kostfibrer har en bindande verkning på gallsalter. Dessa salter följer med fibrerna med hjälp av avföringen. Följaktligen tvingas levern skapa nya gallsalter, vilket innebär att kroppen då måste bryta ner kolesterol som innehåller gallstenar.

Det medför att det negativa kolesterolet LDL blir mindre. En sådan minskning innebär i sin tur att risken att råka ut för för hjärt- och kärlsjukdomar och åderförkalkning minskar. Det innebär att intag av vattenlösliga kostfibrer äger preventiv verkan för den typen av problem.

Den som vill få i sig just vattenlösliga fibrer bör helst äta mycket frukt samt grönsaker. Det är naturliga fibrer som visserligen finns i olika kosttillskott som har kommit ut på marknaden. Men faktum är att det blir mycket dyrare att få i sig de vattenlösliga kostfibrerna den vägen. Det funkar helt utomordentligt att exempelvis istället handla en påse med psylliumfrön i vilken välsorterad livsmedelsbutik som helst.