Vattenlösliga kostfibrer bidrar till goda hälsoeffekter

Givetvis strävar många efter att må gott. Och en omfattande del av vårt välmående har att göra med våra kostvanor. Vissa tenderar att inte fundera över vad de äter men en ökad medvetenhet kan medföra en rad goda hälsoeffekter, exempelvis viktminskning.

Vi får hela tiden höra hur nyttigt det är med fiberrik mat, och att det till exempel är bra för magen. Men är det riktigt sant? Överlag är fibrer positivt men det är en sanning med en aning modifiering. Alla fibrer har en mättande funktion och skänker en känsla av mättnad.

Vattenlösliga flytande kostfibrer har bäst effekt

Det görs skillnad mellan vattenlösliga och olösliga fibrer. Enligt forskning så är det de vattenlösliga fibrerna som bidrar till bäst effekter gällande hälsan. Dessvärre är det typiskt att produkter som är deklarerade med ett högt innehåll av fibrer sällan innehåller just vattenlösliga fibrer. Desto vanligare är det att dessa produkter innehåller olösliga fibrer som cellulosa och vetekli.

Det sägs att en god kost innehåller mycket fibrer. Men kan det minsann vara riktigt med tanke på att det finns en påfallande skillnad mellan två sorters fibrer? Om de vattenlösliga fibrerna har bäst effekt på hälsan så innebär det att en kost med mycket olösliga fibrer får sämre effekt.

Frukt och grönsaker är det många som äter, och faktum är att det bästa sättet för kroppen att få i sig fibrer är från kolhydrater som innehåller fibrer som är naturliga. Följaktligen är frukt samt grönsaker en viktig komponent av kosten eftersom de innehåller stora mängder vattenlösliga fibrer. Men den som inte klarar sig utan spannmålsfibrer gör bäst i att äta hela korn med tanke på att det gör kroppen en större nytta.

Vad gäller fibrer i allmänt så finns det inga bevis för att de verkligen är bra för magen, och dessutom finns det ingenting som tyder på att de vattenlösliga fibrerna skulle tillföra något som de vattenlösliga inte gör.

Faktum är att människors ursprungliga föda som är fri från spannmål kännetecknas av relativt lite olösliga fibrer men desto mer av vattenlösliga fibrer. De vattenlösliga fibrerna finns i hög grad i till exempel havre, baljväxter, psylliumfrön, frukt samt vegetabilier. Främst förekommer de olösliga fibrerna i spannmålets cellväggar, men de förekommer även i strukturer som exempelvis fruktskal.

En utmärkande beskaffenhet för vattenlösliga fibrer är att de är gelbildande. Det innebär att när fibrerna kommer i förbindelse med vatten så bildas en gel. När de vattenlösliga fibrerna hamnar i förbindelse med vätskan i magen så blir effekten att fibrerna kapslar in delar av de andra ämnena som transporteras genom magen. Det skänker en längre process för matsmältningen som är bra för tarmsystemet. Det innebär framför allt att tömningen av magsäcken sker långsammare men även att blodsockret stiger i måttlig takt.

Vattenlösliga kostfibrer möjliggör att fördröja upptaget av blodsocker. Det innebär att den glykemiska belastningen sänks och på så vis att blodsockernivån blir jämnare. Även kolesterol samt blodfettsnivåerna sänks i blodet. Därtill blir insulinkänsligheten förbättrad vilket motverkar diabetes. Vattenlösliga fibrer minskar risken för att råka ut för åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar.

Utmärkta hälsofrämjande effekter med hjälp av vattenlösliga kostfibrer

Det är inte alls ovanligt att människor strävar efter en gynnsam hälsa. För den saken skull är det massor faktorer som spelar in. Dels fysik träning samt motion, men självklart har också kosten en viktig funktion. Men det förekommer en del myter kring kosten. Stundtals råder det delade meningar om vad i kosten som ger bättre alternativt sämre hälsoeffekter.

Vattenlösliga flytande kostfibrer har bäst effekt

Det finns en skillnad mellan fibrer som inte en överdriven skara personer känner till. Fibrer förekommer i två skilda typer som skiljer sig på så sätt att de bidrar till varierande hälsoeffekter. De olösliga fibrerna är i själva verket överskattade samtidigt som de vattenlösliga kostfibrerna står för de främsta positiva hälsoeffekterna.

Fibrer är faktiskt en typ av kolhydrater, och kolhydrater som förekommer i vegetabiliska livsmedel såsom till exempel baljväxter, grönsaker, frukt samt diverse sädesslag. Det är inte allt för ofta som produkterna med en rejäl halt fibrer verkligen består av just vattenlösliga kostfibrer. Oftast innehåller produkter med hög fiberhalt istället olösliga fibrer som vetekli samt cellulosa som tyvärr inte har liknande goda hälsoeffekter som vattenlösliga fibrer bidrar till.

Ett vanligt missförstånd är att produkter som innehåller stora mängder fibrer därav skulle vara hälsosamma. Generellt kan man säga att fibrer är önskvärt för magsmältningen, och det gäller både olösliga kostfibrer samt vattenlösliga kostfibrer. Båda sorterna av kostfibrer funkar som utfyllnad och medför så att tarminnehållet får fin konsistens.

Båda sorterna av fibrer äger förmågan att de passerar tarmkanalen utan att kroppen tar upp varken näring eller energi från dem. Men fibrernas passering är ändå önskvärt med tanke på att matsmältningen då funkar på ett bra sätt. Tarmarna får jobba mer och hålls i trim på ett bra vis.

Har man problem med magen får man dock tänka sig för, och de olösliga fibrerna måste undvikas i högre utsträckning då magen kan uppleva dem som oerhört krävande. Mot bakgrund av det så behöver en fiberrik kost inte nödvändigvis vara bra. Såtillvida man inte tänker på att äta sådan kost som istället innehåller mycket vattenlösliga fibrer.

För att få i sig mycket vattenlösliga kostfibrer är det viktigt att inta mycket med grönsaker och frukt. Men somliga anser att det är smidigare att inta diverse kosttillskott som numera finns tillgängligt på marknaden. Det många dock inte vet är att det blir betydligt dyrare att inhandla kosttillskott än att få i sig vattenlösliga kostfibrer på naturligt vis. Att istället handla en påse psylliumfrön i vilken välsorterad livsmedelsbutik som helst funkar som ett utomordentligt substitut för kosttillskotten – och billigare dessutom.

Den främsta egenskapen hos de vattenlösliga fibrerna är att de är gelbildande. När vätska samt de vattenlösliga fibrerna kommer i förbindelse så får de vattenlösliga fibrerna effekten att de kapslar in de övriga ämnena i kroppen och förlänger matsmältning. Självklart har kroppen då bättre förutsättningar att ta upp näring samt energi. Dessutom innebär processen att blodsockret stiger i en lagom takt.

Vattenlösliga kostfibrer motverkar diabetes då insulinkänsligheten förbättras. Och blod- och kolesterolnivåerna sänks i blodet.

Vattenlösliga fibrer binder gallsalter som följer med fibrerna med hjälp av avföringen. För att levern ska ges möjlighet att skapa nya gallsalter måste den bryta ner kolesterol. En konsekvens av det blir att det negativa kolesterolet LDL reduceras. På sikt medför det att risken att råka ut för hjärt- och kärlsjukdomar och åderförkalkning minskar.

Övriga fördelar med vattenlösliga kostfibrer som många människor uppskattar är att de kan bidra till viktminskning samt vara GI-sänkande ifall intaget är tillräckligt stort.

Vattenlösliga kostfibrer – för en bättre hälsa

Fibrer är egentligen en typ av kolhydrater. Dessa kolhydrater förekommer i vegetabiliska livsmedel som exempelvis frukt, baljväxter, grönsaker samt diverse sädesslag. Fibrerna är uppdelade i lösliga – och vattenlösliga kostfibrer, men det är de vattenlösliga fibrerna som skänker bäst hälsoeffekter. Tyvärr innehåller produkter med höga fiberhalter allt för sällan vattenlösliga fibrer utan istället olösliga fibrer såsom cellulosa samt vetekli som inte har liknande hälsoeffekter.

Vattenlösliga flytande kostfibrer har bäst effekt

De olösliga fibrerna absorberar rejäla mängder vatten och därför är det extra viktigt att få i sig mycket vätska för att väga upp förlusten. Den egentliga främsta egenskapen med olösliga kostfibrer är att de funkar som utfyllnad och medför att det blir bra konsistens på tarminnehållet.

Men den som upplever besvär med magen ska helst inte inta för mycket av de olösliga fibrerna då magen kan uppleva dessa fibrer som mycket krävande. En kost som innehåller mycket fibrer behöver inte nödvändigtvis vara önskvärt. Dessutom delar även vattenlösliga kostfibrer egenskapen att fungera som utfyllnad. Ett rejält intag av vattenlösliga kostfibrer kan dock påverka tarminnehållets konsitens.

Vad som är vanligtvis gällande för fibrer är att de passerar mag- och tarmkanalen utan att tas upp av kroppen. De är följaktligen varken näringsgivande eller energigivande. För att vår matsmältning ska fungera på ett bra sätt är fibrerna dock viktiga. Tarmarna hålls i trim på ett bra vis då fibrerna får dem att arbeta mer.

Vattenlösliga kostfibrer har en lång rad egenskaper som har inverkan på hälsan positivt. De kan förslöa processen beträffande kroppens upptag av blodsocker. Det medför att den glykemiska belastningen inte blir lika rejäl och att en jämnare nivå av blodsockret uppstår. Vattenlösliga kostfibrer hjälper att motverka sockersjuka då insulinkänsligheten blir bättre. Därutöver sänks blod- och kolesterolnivåerna i blodet.

Det som främst kännetecknar vattenlösliga fibrer är att de är gelbildande. Det innebär att en form av gel bildas då de kommer i kontakt med vatten som finns i magen. Det innebär att fibrerna ser till att övriga ämnen i magen kapslas in – något som ger en längre matsmältning. Det är positivt bland annat på så vis att det sker en långsammare tömning av magsäcken och att blodsockret förhöjs i balanserad takt.

Andra fördelar med vattenlösliga kostfibrer är att ett tillräckligt intag kan bidra till viktminskning och vara GI-sänkande.

Vattenlösliga kostfibrer har en bindande verkning på gallsalter. Dessa salter följer med fibrerna med hjälp av avföringen. Följaktligen tvingas levern skapa nya gallsalter, vilket innebär att kroppen då måste bryta ner kolesterol som innehåller gallstenar.

Det medför att det negativa kolesterolet LDL blir mindre. En sådan minskning innebär i sin tur att risken att råka ut för för hjärt- och kärlsjukdomar och åderförkalkning minskar. Det innebär att intag av vattenlösliga kostfibrer äger preventiv verkan för den typen av problem.

Den som vill få i sig just vattenlösliga fibrer bör helst äta mycket frukt samt grönsaker. Det är naturliga fibrer som visserligen finns i olika kosttillskott som har kommit ut på marknaden. Men faktum är att det blir mycket dyrare att få i sig de vattenlösliga kostfibrerna den vägen. Det funkar helt utomordentligt att exempelvis istället handla en påse med psylliumfrön i vilken välsorterad livsmedelsbutik som helst.

Vattenlösliga kostfibrer och dess effektivitet

Många personer befinner sig i en konstant strävan efter att leva så hälsosamt som möjligt. Och varför skulle man vilja undvika det när det fullkomligt kryllar av diverse bra hälsoeffekter att få del av. Vårt fysiologiska välmående utgörs i regel av gynnsam motion och träning, samt goda kostvanor. För att optimera intaget av god mat så bör man ju även äga kunskaper om vad som faktiskt är god kost. Genom en utökad medvetenhet kan man främja sin hälsa ännu mer.

Vattenlösliga flytande kostfibrer har bäst effekt

Det pågår en aktuell diskussion om fibrer och dess nyttighet. Allt fler hävdar att fibrerna egentligen inte är så nyttiga som vi vill tro. Överlag kan man säga att fibrer är bra men det är en sanning med viss modifikation. Faktum är att fibrerna tar sig igenom tarmsystemet utan att kroppen tar upp varken energi eller näring från dem. Men vad är då fibrerna bra för?

Fibrer är i sig ingenting dåligt då de har som främsta uppdrag att fylla ut magen och hålla igång tarmsystemet. De är således mycket bra för matsmältningsprocessen, och samtliga fibrer har en mättande funktion.

Det finns två sorters fibrer, vattenlösliga samt olösliga fibrer. Forskning har påvisat att det är de vattenlösliga fibrerna som ger de bästa hälsoeffektera. Dessvärre är det inte allt för ofta som produkterna med hög deklaration av fibrer faktiskt består av just vattenlösliga fibrer. Oftast handlar det om olösliga fibrer såsom vetekli och cellulosa.

De vattenlösliga kostfibrerna är gelbildande vilket är utmärkande. De vattenlösliga fibrerna ser till att kapsla in de andra ämnena som tar sig igenom magen med hjälp av denna gel. Det innebär att kroppen på ett mer effektivt vis kan ta upp näring och energi. Processen påbörjas när fibrerna kommer i kontakt med vätska i magen. Magsmältningen får en längre process vilket är bra för tarmsystemet. Tömningen av magsäcken sker således långsammare men därutöver får det effekten att blodsockret stiger i lagom takt.

Vattenlösliga kostfibrer möjliggör en bromsning av upptaget av blodsocker. På så sätt sänks den glykemiska belastningen och blodsockernivån blir jämnare. Därutöver sänks kolesterol och blodfettsnivåerna i blodet. Insulinkänsligheten blir bättre vilket motverkar diabetes. Dessutom minskar de vattenlösliga kostfibrerna risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar samt åderförkalkning.

Att äta mycket frukt och grönsaker är bra för den som vill få i sig de vattenlösliga fibrerna i större omfattning. Faktum är att det nu för tiden finns kosttillskott som består av vattenlösliga kostfibrer, men det finns alldeles utmärkta substitut i livsmedelsbutikerna som exempelvis psylliumfrön. Det bästa skälet till att avstå kosttillskotten är att det oftast kan bli relativt dyrt. Och den som absolut inte klarar sig utan spannmålsfibrer gör bäst i att äta hela korn med tanke på att det gör kroppen en större nytta.

En av otaliga fördelar med vattenlösliga kostfibrer är att de har förmågan att binda gallsalter. Salterna följer sedan med fibrerna med avföringen. Det innebär i sin tur att levern tvingas framställa nya gallsalter.

Även kolesterol består av gallsalter. De vattenlösliga fibrerna medför för den skull effekten att det negativa kolesterolet LDL blir mindre i kroppen. Det är en reduktion som innebär att risken minskas att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och åderförkalkning.